Vår hemsida använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse, vi rekommenderar att du godkänner dessa för bästa möjliga upplevelse.

close
Köpvillkor

Köpvillkor

Fakturavillkor


När du lägger in en order och handlar mot faktura, handlar du tryggt och enkelt. Hallands Food AB skickar sina fakturor via Swedbank/PayEx. Du betalar alltid efter att du fått din beställning levererad.

Betalningsvillkor

Hallands Food AB ger alltid minst 10 dagar betalningsvillkor från fakturadatum. Kunden kan uppge ifall om längre betalningsvillkor önskas, när det så anges i kassan, erbjudas en kredittid på max 30 dagar från fakturadatum. Hallands Food AB lägger alltid 30 kronor expeditionsavgift på fakturor. Firmatecknaren/ägaren/verkställande direktören är personlig ansvarig för betalning av fakturor när dem blir förfallna. Vid utebliven betalning Swedbank/PayEx skickar en påminnelse 60,00 kr tillkommer i påminnelseavgift. Även en dröjsmålsränta om 24,00 % plus gällande referensränta tillkommer. Sker ingen betalning kan fordran därefter komma att överlämnas för inkassohantering där ytterligare inkassokostnader kan tillkomma.


Kreditprövning

Vid varje ny kund registrering görs en kreditprövning som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas.

Borgensman villkor

Vid borgen åtar sig borgensmannen att svara för betalningen av en annan persons eller egna bolagets skulder. Om gäldenären inte betalar skulden på avtalat sätt kan skulden indrivas hos borgensmannen. Den som ingår en borgensförbindelse bör noggrant överväga sitt åtagande.


Varje kund som tecknar ett kundavtal med Hallands Food AB och vill handla mot faktura, måste ha minst en borgensman som skall gå i borgen för kundens skulder oavsett vilken form av bolag kund har. Kund som slutar att handla från Hallands Food AB eller på något annat sätt upphör kundens verksamhet och lämnar kundfordringar och skulder efter sig, enligt detta avtal är borgensmannen skyldig att betala kundens alla skulder och återstående kostnader.
Borgensmannen svarar för skulden han gått i borgen för med alla sina personliga tillgångar. Borgen som ges till en bank är i praktiken alltid proprieborgen, dvs. borgen som för egen skuld, vilket innebär att banken kan kräva betalning direkt av borgensmannen genast när skulden har förfallit.


Utöver skuldkapitalet svarar borgensmannen för räntorna samt för kostnader och arvoden. Eventuella förändringar av referensräntans värde eller valutakursen för en skuld i valutabelopp medför motsvarande minskning eller ökning av borgensansvaret. Villkoren för skulden binder borgensmannen.


Kundvagn 0 Kundvagn