Finansiering

 

 

 

Tillsammans med Wasa Kredit erbjuder vi skräddarsydda finanseringslösningar

 

Genom Wasa Kredit kan du som företagskund få en finansieringslösning helt anpassad

efter dina specifika behov. Finansiering genom leasing eller hyra är ett hjälpmedel att

fördela kostnaderna över tiden och samtidigt skapa en förmånlig bas för nya framtida

investeringar.

 

Fördelar med finansiering för dig som kund

  • Du kan investera i den utrustning du behöver, när du behöver den
  • Leasingavgiften eller hyran är avdragsgill, det vill säga dras som en kostnad
  • Leasingavgiften eller hyran är lätt att budgetera
  • Med finansiering kan du behålla likviditeten och slippa binda kapital
  • Du fördelar kostnaderna över tiden
  • Du kan finansiera upp till 100 % av objektet

Genom vårt samarbete med Wasa Kredit ordnar vi allt med din finansiering och hjälper dig igenom hela affären.

 

Fakta om leasing och hyra

Leasing och hyra innebär att du som kund hyr utrustningen av Wasa Kredit. Wasa Kredit äger

utrustningen och du nyttjar den. Efter leasingtidens slut får du ett erbjudande att lösa avtalet till

ett förutbestämt belopp. Hyresavtal har till skillnad från leasing inget restvärde. Här väljer du att

förlänga avtalet och hyra vidare eller lämna tillbaka utrustningen till leverantören vid

hyrestidens slut.

 

Det här är Wasa Kredit

Wasa Kredit är ett finansbolag inom länsförsäkringsgruppen. Vi erbjuder finansieringstjänster

till företag och privatpersoner – främst leasing, hyra, avbetalning och fakturaköp. Vi arbetar

dels via våra samarbetspartners inom till exempel bil-, dator-, fritid- och maskinhandeln, dels

direkt med våra företagskunder. Dessutom erbjuder vi avbetalning, lån och kortkrediter till

privatpersoner. Ett samarbete med oss innebär snabba kreditbesked, enkla rutiner, ökad

försäljning och ett personligt engagemang.

 

Närmare affären

Vårt erbjudande betyder olika saker för olika människor. Men två saker är vi inte för någon:

högt upp eller långt bort. Vi har lång erfarenhet av många branscher och anstränger oss hela

tiden för att leva närmare våra kunders och partners affär – för att på djupet förstå både

produkterna, människorna och nyttan. Då kan vi fatta beslut som är både snabba och kloka.

Då kan vi vara personliga och enkla och samtidigt professionella. Och då kommer våra

kunder och partners närmare sin nästa affär.

 

Kort sagt, då är alla närmare affären.